Politika privatnosti

1. Uvod

Politika privatnosti pruža informacije o tome koje Vaše podatke o ličnosti Imperium Subotica obrađuje, na koji način i u koje svrhe, kao i koja prava imate u vezi obrade vaših ličnih podataka.
Podaci o ličnosti su bilo koji podaci koje Vas identifikuju ili koji Vas mogu identifikovati, poput Vašeg imena i prezimena, dana rođenja, poštanske adrese, e-mail ili fizičke adrese, broja telefona, IP adrese, broja Vaše platne kartice ili bankovnog računa i slično.

2. Rukovalac podataka

Rukovalac obrade podataka o ličnosti je IMPERIUM, Beogradski put 135, Subotica,Tel: 024/415-6270, e-mail: office@hotelimperiumsubotica.rs

3. Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti

Zaštita Vaših ličnih podataka je za nas od posebne važnosti. Vaši će se lični podaci obrađivati samo u meri u kojoj je to dopušteno zakonom i koliko je potrebno za ispunjenje odgovarajuće svrhe (kao što su na primer: registrovanje gostiju u našem smeštajnom objektu i pred nadležnim organima, pružanje usluga, slanje informativnih materijala poput newsletter-a, sprovođenje SMS kampanja i slično).
a) Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu ispunjenja naših zakonom propisanih obaveza, odnosno prijavljivanja gosta smeštajnog objekta nadležnim organima Republike Srbije: – ime i prezime; – datum rođenja; – mesto rođenja; – prebivalište: mesto, država, poštanski broj; – državljanstvo; – pol; – dužina boravka u našem hotelu; – podaci o identifikacionom dokumentu (lična karta ili pasoš)
Gore navedene podatke obrađujemo kako bismo ispunili našu zakonsku obavezu da inostrane goste prijavimo nadležnim organima Republike Srbije.
b) Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza prema Vama, odnosno kako bismo Vas registrovali u našem objektu i pružili Vam naše usluge: – ime i prezime; – pol; – adresa; – podaci o identifikacionom dokumentu (lična karta ili pasoš); – e-mail adresa; – broj telefona;
– broj kreditne kartice i podaci o plaćanju; – Vaše eventualne preferencije u vezi sa vrstom sobe, dodatnih paketa i slično.
Gore navedene podatke obrađujemo na osnovu ugovora koji zaključujemo sa Vama, a u cilju pružanja i naplate naših usluga.
c) Podaci o ličnosti koji se obrađuju kako bismo Vam pružili informacije o personalizovanim ponudama i uslugama našeg smeštajnog objekta.
d) Podaci koje prikupljamo i obrađujemo u cilju promovisanja događaja koji se održavaju u našem smeštajnom objektu
Imamo legitiman interes da fotografišemo učesnike događaja i kurseva koji se održavaju u našem objektu, kako bi takve fotografije objavljivali na našoj web stranici u marketinške svrhe. Ako se ne slažete s gore navedenim, možete podneti prigovor obradi i objavljivanju fotografija u bilo kojem trenutku na recepciji objekta ili putem e-maila. e) Podaci koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu obezbeđenja sigurnosti osoba u našem smeštajnom objektu.
U svrhu obezbeđenja Vaše sigurnosti, imamo legitimni interes vršenja videonadzora, koji može biti postavljen na ulazu objekta, recepciji, kuhinjskim prostorijama, oko prostorija za osoblje.
Videozapise čuvamo najviše do 30 dana.

4. Sa kime delimo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše lične podatke ne delimo sa trećim licima, osim u sledećim slučajevima: – kako bismo ispunili obaveze koje propisuje zakonon, poput sarađivanja sa nadležnim policijskim i krivičnim organima; – kako bismo Vam omogućili pružanje usluga izvan područja smeštajnog objekta, na osnovu Vašeg zahteva (npr. organizovanje taxi prevoza, rezervacija restorana, itd.);
– kod hitnih slučajeva, u situaciji kada moramo da Vaše podatke prosledimo ovlašćenom medicinskom osoblju da bismo zaštitili Vaše vitalne interese; – na osnovu Vašeg pristanka; – kako bismo Vam naplatili naše usluge, Vaše bankovne podatke delimo sa pružaocima elektroniskih platnih usluga.

5. Trajanje obrade

Vaše lične podatke čuvamo samo u rokovima koji su propisani zakonom, ili onoliko koliko je neophodno da se ispuni svrha zbog kojih te podatke obrađujemo

6. Sigurnost podataka

Nama je stalo da Vaši podaci budu sigurni i zaštićeni. U skladu sa tim, implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi osigurali Vaše lične podataka od slučajnog ili namernog manipulisanja, gubitka, uništenja, izmene i neovlašćenog otkrivanja.

7. Iznošenje Vaših podataka iz Republike Srbije

Svi Vaši podaci o ličnosti koje obrađujemo se nalaze na serverima lociranim na teritoriji Republike Srbije, te ne nameravamo da Vaše podatke iznosimo iz Republike Srbije.

8. Vaša prava

Vezano za obradu Vaših podataka, imate sledeća zakonom propisana prava:
a) Pravo na kopiju
Ukoliko želite da Vam dostavimo kopiju Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, možete nam se obratiti sa zahtevom za dostavljanje takve kopije.
b) Pravo na pristup
Imate pravo da od nas zahtevate informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i imate pravo da pristupite tim podacima.
c) Pravo na ispravku
Imate pravo da nam se, ukoliko smatrate da su Vaši podaci o ličnosti koje obrađujemo netačni ili nepotpuni, obratite sa zahtevom za ispravku ili dopunu takvih podataka.
d) Pravo na brisanje i pravo na ograničenje obrade
Ukoliko želite da ograničite obradu Vaših ličnih podataka, odnosno želite da ih obrišemo i prestanemo sa obradom, možete nam se obratiti sa odgovarajućim zahtevom, a mi ćemo udovoljiti istom u skladu sa zakonom.
e) Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo da od nas zahtevate da lične podatke koje ste nam dostavili od nas primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovacu bez ometanja.
f) Pravo na prigovor
Ukoliko smatrate da je to opravdano, imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu ličnih podataka koja je potrebna radi ostvarenja naših legitimnih interesa, a mi ćemo, ukoliko postoje zakonski razlozi za to, prekinuti sa takvom obradom.
Imate pravo prigovoriti direktnom marketingu, odnosno promotivnim emailovima, sms porukama ili newsletterima koje Vam šaljemo, odnosno imate pravo prigovoriti profilisanju u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga za prigovor.
g) Pravo da opozovete pristanak
U slučajevima u kojima obrađujemo Vaše podatke na osnovu pristanka, možete povući Vaš pristanak u bilo koje doba, na osnovu čega ćemo prestati sa takvom obradom.
h) Pravo na pritužbu
Ako smatrate da obrađujemo Vaše podatke u suprotnosti sa zakonom, imate pravo da Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti podnesete pritužbu, u skladu sa zakonom.

9. Ostvarivanje Vaših prava

Kako biste ostvarili gore navedena prava, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: office@hotelimperiumsubotica.rs
U slučaju da ste nas kontkatirali da gore navedeno e-mail adresu radi ostvarenja nekog od Vaših prava i ukoliko Vas ne možemo identifikovati na osnovu podataka koje imamo, postoji mogućnost da ćemo morati da od Vas zahtevamo dodatne informacije, kako bismo, u skladu sa zakonom, udovoljili Vašem zahtevu.

10. Izmene i dopune Politike privatnosti

Ukoliko odlučimo da izmenimo Politiku privatnosti, sve izmene ćemo postaviti ovde, a Vas ohrabrujemo da, sa vremena na vreme, pogledate eventualne izmenjene verzije Politike privatnosti. U slučaju da nove izmene Politike privatnosti nalažu nove načine obrade Vaših podataka o ličnosti za koje je, u skladu sa zakonom, potreban Vaš pristanak, mi ćemo takav pristanak od Vas naknadno tražiti.