Politika naknade štete

1.0 NAKNADA ŠTETE

 

Osoblje hotela ima pravo da udalji osobe sumnjivog / neprihvatljivog ponašanja iz prostorija objekta. Ukoliko se proceni da će se zbog ponašanja i/ili preduzetih aktivnosti od strane gostiju – grupe ugroziti nesmetani rad hotela u celini, bezbednost ostalih gostiju i  hotela i zaposlenih ili imidža hotela, hotel zadržava pravo da gosta-grupu udalji iz objekta i u tom slučaju korisnici usluga, odnosno gosti nemaju pravo na naknadu štete od strane hotela. U slučaju konstatovanja štete načinjene od strane gosta hotela, hotel ima pravo naplate štete u skladu sa cenom loma ili po osnovu konstatovanog zapisnika za specifične slučajeve koji nisu definisani u cenovniku loma.